Obvyklá témata - co se probírá

 • Kde jsem a kam kráčím…
 • Sebeanalýza – moje osobní nastavení, předpoklady a talent
 • Revize osobních hodnot a jak je využít ve svůj prospěch
 • Moje cíle a jejich priorizace
 • Jak mít ze svého života skvělý pocit
 • Úspěch – co to pro mě znamená
 • Práce s vnitřním strachem a obavami – jak je využít
 • Co mě dobíjí energií
 • Mé sny a jak je využít a realizovat
 • Životní rovnováha
 • Pracovní efektivita
 • Porady a jejich vyladění aneb Porada nemusí být nuda
 • Fungování v týmu
 • Umění prezentace
 • Efektivní komunikace
 • Kreativita a její využití
 • Čas a time management – jak stihnout vše a mít z toho navíc dobrý pocit
 • Sebemotivace, prevence syndromu burn-out
 • Umění odpočívat – stress management a relaxace
 • Lifetuning – holistické vyladění a cesta k vnitřní harmonii
  i harmonii s okolím