Jak to funguje

Základem jsou pravidelná sezení, na kterých se lektor setkává s klientem a společně probírají aktuální témata.

Jak LIFETUNING funguje - krok za krokem:

  • Lifetuning pracuje s jednotlivci a je ušitý na míru každému klientovi.
  • Je podřízen časovým možnostem a potřebám klientů.
  • Na začátku programu pomocí analýzy potřeb zjistíme požadované cíle a určíme témata.
  • Ty následně s pomocí klienta priorizujeme a nastavíme hrubý program kurzu včetně individuálního časového plánu.
  • Součástí programu jsou i průběžná zhodnocení (review).
  • Celý program je zakončen komplexním zhodnocením, nastavením akčního plánu a případně dalšího rozvojového programu.
  • Lektor funguje jako průvodce (kouč a mentor). Odkrývá souvislosti, nabízí alternativní pohledy a řídí celý program.
  • Formálně má LIFETUNING nejblíže ke koučinku, navíc však využívá širokou škálu metod a nástrojů, které kombinuje dle potřeby.