Principy,

o které se Lifetuning opírá:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP vše je podřízeno požadavkům a vmožnostem klienta
RESPEKTUJEME ODLIŠNOSTI každý máme svoji cestu – to, co funguje u jednoho, nemusí fungovat u druhého…
HOLISTICKÝ PŘÍSTUP vše souvisí se vším a souvislosti je možné nalézt i tam, kde je obvykle nevidíme
SAMOSTANOST klient je sám zodpovědný za svůj postup, lektor je jeho průvodce
VŠE MÁ SVŮJ ČAS myšlenky dozrávají postupně…
NADHLED a ZASTAVENÍ SE pohled shora mnohé napoví
EFEKTIVITA klíčový atribut, který, ke své škodě, až příliš často neřešíme
PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST důraz je kladen na uplatnění v běžném pracovním i soukromém životě
JEDNODUCHOST v jednoduchosti je síla
ROVNOVÁHA je základním principem života
NEHASÍME NÁSLEDKY – ODHALUJEME PŘÍČINY
HARMONIE TĚLA I DUCHA
KAŽDÝ JE PRIMÁRNĚ ZODPOVĚDNÝ SÁM ZA SEBE